MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE QUALITATS

Carrer de Lluis Domènech i Montaner, 1 i 3

CIMENTACIÓ
Fonamentació profunda amb pilots pre-fabricats segons requeriments geotècnics.
Murs de contenció de formigó armat, encofrats a dues cares, amb tractament impermeabilitzant i drenatges, tot això segons la normativa vigent i CTE.

ESTRUCTURA
Estructura horitzontal: forjat bidireccional 30 + 5 cm amb cassetons de formigó i lloses massisses de cantell variable, contemplant la inclusió de ruptores de ponts tèrmics en fronts de forjats, lloses i pilars.

COBERTA
Coberta invertida no transitable, formada per capa anivelladora doble làmina asfàltica impermeable, i 6 + 6 cm de poliestirè expandit com a aillant Tèrmic. amb capa de protecció de graves en zones destinades a manteniment / conservació d’instal·lacions.

 

FAÇANES
D’obra vista de maons de gres ceràmic color clar, combinat amb peces de gres extruït gran format en alguns sectors de les façanes.
Aïllament tèrmic de poliuretà de porus tancat, projectat, de 6 cm., A la cambra d’aire i un sistema de envans modular complet i extremadament resistent, d’alt aïllament acústic i tèrmic que incorporen 5 cm llana de roca adherida al seu interior a les divisòries entre habitatges.
Completant l’aïllament tèrmic, per minimitzar els sorolls a l’interior dels habitatges, es col·loquen làmines anti-impacte sobre els forjats, i sota les soleres de cada habitatge, independent, incrementant l’aïllament acústic a soroll aeri i d’impacte, (tipus sistema IMPACTODAN 5mm).

FUSTERIA EXTERIOR
Fusteria exterior d’alumini, amb marcatge CE, amb vidres dobles sota emissius, que optimitzen l’aïllament tèrmic. Persianes d’alumini motoritzades, de el mateix color que les fusteries, en totes les finestres de l’habitatge.

PAVIMENTS
Parquet laminat Noguera italià, sobre làmina d’aïllament a soroll d’impacte. (Aïllament acústic entre habitatges).
De porcelànic rectificat 60×60 de TAU CERAMICA en banys i cuina. En terrasses i balcons, ceràmica antilliscant.

PARÀMETRES VERTICALS
Per tal de dotar als habitatges de les màximes prestacions, s’ha optat per l’execució de les parets mitjançant maons de gran format amb 21 cm de separació entre habitatges, doble envà 9 + 7 cm que inclou llana roca 40mm i doble làmina asfàltica acústica , tot això per garantir el màxim de condicionament tèrmic i acústic.
Totes les divisions s’han executat d’acord amb les normes incloses en el Codi Tècnic d’Edificació optimitzant l’aïllament acústic i tèrmic de cada habitatge.

FUSTERIA INTERIOR
Portes massisses en tot l’habitatge, lacades en blanc, portes vidrieres en cuines i salons, i en els banys portes corredisses.
Porta d’accés a l’habitatge, resistents a el foc, tipus monoblock, massissa amb pany de seguretat de 3 punts, espiell de seguretat i pom exterior.

PAVIMENTS
Paviment de parquet laminat, en tot l’habitatge, tipus Noguera italià o similar, amb sòcol a joc, excepte banys.
Rajola porcellànica rectificat de gran format de la marca TAU, en sòls de bany i lavabo.
Fals sostre continu de guix laminat en cuina, banys i totes les zones d’habitatges on sigui necessari per distribució d’instal·lacions i altres raons tècniques i fals sostre registrable a lavabo.

CUINA
Totalment moblada, amb mobles alts i baixos de gran capacitat, acabats en melamina amb cantejat efecte vidre, tiradors integrats i calaixos amb tancament silenciós esmorteït.
Taulell i frontal entre mobles, de compacte tipus “Silestone o similar”, aigüera d’acer inoxidable, amb aixetes monocomandament.
Campana d’extracció decorativa, forn elèctric i microones d’acer inoxidable en columna, fogons vitroceràmica de tres focs.
Il·luminació en sostre mitjançant Down-lights.

BANY SUITE
En bany principal, lavabo de dues piques model Flex de Gala, sota taulell d’Marmol Compac model Arena, amb moble bany Sanitaris model Jazz De Gala, Banyera Vanesa de 160×75 cm blanca, botó de desplaçament d’acer inoxidable, aixetes victòria,

BANY SECUNDARI En bany secundari plat de dutxa signa 100×70 cm blanca, sanitaris Jazz de Gala, aixetes Victòria i moble de bany amb una pica.

CALEFACCIÓ / CLIMATIZACIÓ
Tots els habitatges estaran equipades amb el seu equip individual de Aerotermia, per la seva climatització i per a la producció d’aigua calenta, amb un nivrl de consum elèctric tan baix, que es considera Energia renovable a l’efecte de la clidficación energètica dels habitatges.

La climatització fred / calor, per conductes, serà distribuïda a de totes les estances.

La instal·lació a cada unitat Mitsubishi, està dimensionada per prestar el servei òptim de fred / calor necessària, amb el menor consum energètic de l’mercat.

Termòstat ambient en rebedor / sala d’estar.

Circuit reforçat per a instal·lació de radiadors en lavabos.

 

FONTANERIA
La fontaneria s’executarà en polipropilè, amb clau principal d’abonat i claus de tall en cada nucli humit.
Cada habitatge comptarà amb un equip individual d’Aero-tèrmia, que produirà l’energia necessària per escalfar l’aigua acumulada en un dipòsit, individual, de 170 lts. suficient de donar servei a bany, lavabo i cuina, simultàniament, amb el menor consum energètic necessari, lliure d’emissions de CO2, i amb etiqueta A APPLUS de qualificació energètica.

ELECTRICITAT
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, s’executarà amb grau d’electrificació elevat, amb circuits independents per a enllumenat, bases d’endoll, electrodomèstics, cuina-forn, equip d’Aero tèrmia i preses exteriors. Instal·lació elèctrica encastada, segons normativa vigent. Mecanismes marca Niessen.

VENTILACIÓ INTERIOR
Els habitatges disposen d’el Sistema SIBER- VMC Simple Flux Individualitzat Higroregulable: sistema concebut per a l’extracció d’aire viciat i renovació, individual a cada habitatge.
El seu funcionament basat en el principi d’escombrat de l’aire dins dels habitatges, és totalment independent entre les mateixes oferint un excel·lent equilibri entre garantia de qualitat d’aire interior i autonomia de consum segons ocupació i ús, i evitant la comunicació acústica entre habitatges.

TELECOMUNICACIONS
Instal·lació d’antena de TV satelital, TDT i FM, instal·lació de telefonia amb fibra òptica, segons normes vigents CTNE, amb preses de TV i dades a la Sala, cuina i en tots els dormitoris.

Videoporter, amb monitor color.

ASCENSORS
Marca SCHINDLER, d’última generació totalment silenciosos, elèctric sense sala de màquines i amb capacitat per a 8 persones (630 kg)

NOTA:

Si arribat el moment de l’obra sorgís algun imprevist de tipus tècnic, de subministrament o un altre tipus que afectés a algun dels materials o referències citats en la present memòria, la Promotora podrà efectuar els canvis oportuns, sempre que la substitució dels materials o referències afectades es realitzi per un altre de característiques i qualitats similars o superiors. Les infografies i maqueta de la promoció són merament informatives i no tenen valor contractual, les mateixes estan subjectes a les modificacions no substancials que determini la direcció facultativa