OBRA NOVA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Plaça de les Arts 1

QoL22 copta amb una sòlida experiència en el desenvolupament de projectes de promoció residencial sota estrictes criteris de profesionalitat, proximitat a el cliente i solvència tant tècnica com econòmica.
QOL22, hem entregat 10 promocions en els últims 10 anys a Salou i Terrassa, ara anunciem el llaçament d’un nou projecte de 125 habitatges amb diverses tipologies de 2, 3 i 4 dormitoris, ubicat al nou eixample de el sector Moli d’en Rovira de Vilafranca del Penedès

La promoció es desenvoluparà amb tres fases. La 1a fase serà de 40 habitatges, locals comercials i 44 places d’aparcament corresponent a la finca 5B, la 2a fase la finca 5C serà de 55 habitatges i 55 places d’aparcament, i la 3a fase la finca 5D serà de 30 habitatges i 31 places d’aparcament.

Visita virtual al pis mostra

Visita virtual a tota la promoció

El nostre pis pilot a Vilafranca del Penedès, està a punt per rebre visites.

Agenda la teva per Whatsapp i vine a conèixer-nos

En una moderna urbanització, amb amplis espais verds, és un lloc únic per la seva cultura, les seves tradicions i l’entorn natural que emmarca la ciutat. A més la seva proximitat i bona comunicació amb Barcelona, així com el seu dinamisme econòmic i el turisme que genera la zona, fan de Vilafranca un indret ideal per viure i treballar.

Planta conjunta de la promoció

Vilafranca del Penedès es la capital del Alt Penedès i es Capital del Vi. És una de les ciutats mitjanes més importants de Catalunya per la seva situació estratègica, les bones comunicacions i per ostentar la capitalitat d’una comarca, l’Alt Penedès, amb una forta tradició vitivinícola.

Vilafranca respira avui, vuit segles després de la seva fundació, uns aires de noblesa medieval al voltant del seu barri gòtic. La cultura de el vi està present en tot tipus de manifestacions: l’arquitectura, la indústria, la gastronomia i les activitats culturals. I el comerç és un altre dels atractius de Vilafranca: es troba en un centre comercial amb gran varietat d’oferta i que combina modernitat, tradició, professionalitat i una experiència avalada per més de vuit-cents anys d’activitat comercial.

PROJECTE

És un Projecte d’obra nova adaptat a les circumstàncies actuals de mercat, habitatges amb un disseny únic modern i pensat per aprofitar a l’màxim l’espai.
Amb el propòsit de cobrir totes les necessitats que puguin tenir els nostres clients hem desenvolupat un projecte variat pel que fa a tipologies.

TIPOLOGIES D’HABITATGES – Plantes 1a, 2a, 3a i 4a, des de 180.600€

Descarrega el plànol de la vivenda que t’interessa

Escala A

1º 1ª

1º 2ª

2º 1ª

2º 2ª

3º 1ª

3º 2ª

4º 1ª

4º 2ª

Escala B

1º 1ª

1º 2ª

2º 1ª

2º 2ª

3º 1ª

3º 2ª

4º 1ª

4º 2ª

Escala C

1º 1ª

1º 2ª

2º 1ª

2º 2ª

3º 1ª

3º 2ª

4º 1ª

4º 2ª

Escala D

1º 1ª

1º 2ª

2º 1ª

2º 2ª

3º 1ª

3º 2ª

4º 1ª

4º 2ª

Escala E

1º 1ª

1º 2ª

2º 1ª

2º 2ª

3º 1ª

3º 2ª

4º 1ª

4º 2ª

Memòria de Vilafranca del Penedès – Plaça de les Arts 1 – Obra nova

Cimentació
Fonamentacions mitjançant sabates i traves, recolzats en la capa resistents segons requeriments geotècnics. Murs de contenció de formigó armat, encofrats a una i dues cares, amb tractament impermeabilitzant i drenatges perimetrals canalitzats.

Estructura
L’estructura es realitza mitjançant elements de formigó “in situ” que recolzen sobre sabates aïllades o corregudes.
L’estructura horitzontal es resol, per a totes les plantes, mitjançant forjats bidireccionals, forjat reticulars de cassetó perdut i el cassetó de coberta es realitzarà amb llosa.
L’estructura vertical està formada per pilars de formigó armat.

Coberta
Coberta invertida, amb zones transitables i no transitable, formada per capa anivelladora doble làmina asfàltica impermeable, i 6 + 6 cm de poliestirè expandit com a aïllant tèrmic, amb acabat de paviment ceràmic a les zones transitables i amb capa de protecció de graves en zones destinades a manteniment / conservació d’instal·lacions.

Façanes
D’obra vista de maons de gres ceràmic color clar, combinat amb peces de gres extruït gran format en alguns sectors de les façanes.
Aïllament tèrmic de poliuretà de porus tancat, projectat de 6 cm., Cambra d’aire de 5 cm i full interior d’envà ceràmic de gran format tipus “Cerayeso” de 8cm de gruix.
Baranes de vidre laminat, butiral mate, de gruix 6 + 6 mm. amb estructura muntants de suport d’acer inoxidable mat i passamans de 60x20mm amb acabat polit.

Paraments verticals i sostres
Per tal de dotar als habitatges de les màximes prestacions, s’ha optat per l’execució de les parets mitjançant maons de gran format revestit per guix en totes les seves cares, tipus “Cerayeso”, amb un conjunt constructiu de 23 cm d’espessor en la separació entre habitatges, compost per doble envà 10 + 8cm que inclou llana roca de 40 mm i densitat 70Kg / m3, tot això per garantir el màxim de condicionament tèrmic i acústic.
Paraments verticals de separació entre diferents espais interiors d’habitatge de el mateix sistema gran format ceràmic, amb un gruix de 8 cm.
Totes les divisions s’executen d’acord amb les normes incloses en el Codi Tècnic d’Edificació optimitzant l’aïllament acústic i tèrmic de cada habitatge.
Fals sostre continu de guix laminat en cuina, banys i totes les zones d’habitatges on sigui necessari per distribució d’instal·lacions i altres raons tècniques i fals sostre registrable a lavabo. Acabat de parets i sostres amb pintura plàstica blanca.

Paviments
Parquet laminat, sobre làmina de polietilè expandit per minimitzar el soroll d’impacte. (Aïllament acústic entre habitatges). De porcelànic rectificat 60×60 en banys i cuines. En terrasses i balcons, ceràmica antilliscant.
Sota el paviment d’acabat, i per minimitzar els sorolls a l’interior dels habitatges, es realitza una solera de 5 cm de gruix desvinculada de forjats i parets mitjançant làmina acústica de 5 mm. de gruix, tipus IMPACTODAN, incrementant així l’aïllament acústic a soroll aeri i d’impacte.

Fusteria exterior
Fusteria exterior d’alumini, amb trencament de pont tèrmic, color negre, amb doble vidre acústic amb càmera d’aire tipus “climalit” o equivalent, amb tractament baixa emissiu, que optimitzen l’aïllament tèrmic i l’estalvi energètic.
Finestres i balconeres amb fulles oscilobatents i practicables.
Persianes d’alumini motoritzades en totes les finestres de l’habitatge, de el mateix color que les fusteries, Calaixos de persiana aïllants tipus block, registrables des de l’exterior, minimitzant els ponts tèrmics i acústics.
Sistema de microventilació per permetre la renovació de l’aire interior des dels espais exteriors als espais interiors a través del sistema d’extracció mecànic situat en les cambres humides.

Fusteria interior
Porta d’entrada massissa, tallafoc EI30, lacada de color blanc, amb pany seguretat 3 punts, espiell de gran angular i perfil guillotina inferior per millorar l’estanquitat i l’acústica.
Portes semi massisses en tot l’habitatge de 35 mm. de gruix, lacades en blanc, portes vidrieres en cuines en salons, i en els banys portes corredisses.
Manetes i ferratges de portes amb acabat crom mat.

Cuines
Cuina totalment moblada, amb mobles alts i baixos de gran capacitat, acabats en melamina amb cantejat efecte vidre, tiradors integrats i calaixos amb tancament silenciós esmorteït. Taulell i frontal entre mobles, de compacte tipus “Compac o similar”, aigüera d’acer inoxidable, amb aixetes monocomandament.
Electrodomèstics, Campana d’extracció decorativa, forn elèctric i microones d’acer inoxidable en columna, fogons d’inducció de baix consum amb qualificació energètica A
Il·luminació en sostre mitjançant leds

Banys
Paviment porcelànic amb enrajolat fins fals sostre.
Principal: Sanitaris Gala de color blanc amb cisterna de doble descàrrega, Banyera Vanesa de 160×75 cm blanca, botó de desplaçament d’acer inoxidable, moble lavabo amb dues piques, aixetes Roca-victòria.
Secundari: Sanitaris Gala color blanc amb cisterna de doble descàrrega, enrajolat amb peça ceràmica, plat de dutxa signa 100×70 cm blanca, moble lavabo amb mirall i il·luminació. Aixetes Roca model Victoria.

Calefacció/Climatització
Tots els habitatges estaran equipades amb el seu equip individual de Aerotermia, per la seva climatització i per a la producció d’aigua calenta, amb un nivell de consum elèctric tan baix, que es considera Energia renovable a l’efecte de la qualificació energètica dels habitatges.
La climatització fred / calor, per conductes, serà distribuïda a de totes les estances.
La instal·lació a cada unitat, està dimensionada per prestar el servei òptim de fred / calor necessària, amb el menor consum energètic.
Termòstat ambient en rebedor / passadís

Fontaneria
La fontaneria s’executarà en polipropilè, amb clau principal d’abonat i claus de tall en cada nucli humit.
Cada habitatge comptarà amb un equip individual d’Aero-tèrmia, que produirà l’energia necessària per escalfar l’aigua acumulada en un dipòsit, individual, d’200lts
suficient de donar servei a bany, lavabo i cuina, simultàniament, amb el menor consum energètic necessari, lliure d’emissions de CO2, i amb etiqueta A APPLUS de qualificació energètica.

Electricitat
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, s’executarà amb grau d’electrificació elevat, amb circuits independents per a enllumenat, bases d’endoll, electrodomèstics, cuina-forn, equip de Aerotermia i preses exteriors. Instal·lació elèctrica encastada, segons normativa vigent. Mecanismes marca Niessen.
Ventilació interior
Renovació de l’aire interior: Sistema de ventilació mecànica per renovar i millorar la qualitat de l’aire interior. L’aire net entra des de l’exterior a través de la posició de microventilació de finestres i balcons, d’activació voluntària girant la maneta 45º. L’aire passa a través dels airejadors de les portes interiors cap a quarts humides (cuina i banys) i des d’aquí s’extreu cap a l’exterior amb un extractor d’accionament voluntari i individual per a cada habitatge. Els airejadors són a la part superior de les portes i queden amagats per la tapeta de el travesser.

Telecomunicacions
Instal·lació d’antena de TV satelital, TDT i FM, instal·lació de telefonia amb fibra òptica, segons normes vigents CTNE, amb preses de TV i dades a la Sala, cuina i en tots els dormitoris.
Videoporter, amb monitor color.

Ascensors
D’última generació totalment silenciosos, elèctric sense sala de màquines i amb capacitat per a 8 persones (630 kg) amb sortida a coberta.

Si arribat el moment de l’obra sorgís algun imprevist de tipus tècnic, de subministrament o un altre tipus que afectés a algun dels materials o referències citats en la present memòria, la Promotora podrà efectuar els canvis oportuns, sempre que la substitució dels materials o referències afectades es realitzi per un altre de característiques i qualitats similars o superiors. Les infografies i maqueta de la promoció són merament informatives i no tenen valor contractual, les mateixes estan subjectes a les modificacions no substancials que determini la direcció facultativa.